QH VLXD TỈNH KON TUM

Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng tỉnh Kon Tum đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Thời gian hoàn thành: Năm 2010

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn