QH NGHĨA TRANG TỈNH QUẢNG NGÃI

Tên đồ án: Quy hoạch hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Thời gian: Năm 2015

Các tin tức khác