Vivablast Co,Ltd

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Bình Chiểu,
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 (0) 8 38 965 006 / 7 / 8
Fax:+84 (0) 8 38 965 004
Email: vivablast@vivablast.com
Website: vivablast.com

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn