QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÂY XANH ĐÔ THỊ

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Quy hoạch hệ thống cây xanh đô thị Vĩnh Yên giai đoạn 2010 – 2020

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian: Năm 2010

Bài đã đăng:

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn