Lĩnh vực kinh doanh

Thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;

– Thiết kế kết cấu công trình dân dụng công nghiệp;

– Khảo sát địa chất công trình dân dụng công nghiệp;

– Thiết kế công trình đường bộ;

– Thiết kế cấp thoát nước, san nền tiêu thuỷ;

– Thiết kế điện đối với các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;

– Lập dự án đầu tư xây dựng; lập dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng;

– Cung cấp thông tin liên quan đến số liệu kinh tế – kỹ thuật, công nghệ môi trường;

– Tư vấn đầu tư trong lĩnh vực xây dựng (Không bao gồm tư vấn pháp luật)

– Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;

– Nghiên cứu công nghệ môi trường về xử lý chất thải ở các khu công nghiệp và các khu đô thị;

– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

– Thẩm tra dự án, thẩm tra kỹ thuật thiết kế, kiểm tra chất lượng xây dựng (trong phạm vi ngành nghề thiết kế Công ty đăng ký);

– Thi công xây dựng và chuyển giao công nghệ đối với công trình dân dụng và công nghiệp;

– Phát triển phần mềm ứng dụng;

– Đầu tư, kinh doanh bất động sản hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, nhà máy, nhà ở (Không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);

– Đầu tư sản xuất, mua bán các loại vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí, máy móc thiết bị phục vụ ngành xây dựng;

– Quy hoạch xây dựng;

– Kinh doanh dịch vụ vẩn tải hành khách và hàng hóa theo hợp đồng và theo tuyến cố định;

– Khảo sát trắc địa công trình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thủy văn;

– Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;

– Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng; Quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; Quy hoạch xử lý chất thải (gồm có chất thải rắn, nước thải và khí thải); Quy hoạch môi trường đô thị và nông thôn;

– Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng;

– Thực hiện công tác kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.

Chia sẻ:

164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Tel: (84-4) 3 557 8585 (86) - Fax: (84-4) 3 557 8587. Email: info@bidecons.com.vn